Filemaker Server SSL

Filemaker Server, vad är det och hur får jag det att fungera? Filemaker Server tillgängliggör helt enkelt dina Filemaker filer i molnet, så oavsett om du sitter på Hawaii och din kollega hemma i Sverige, Så kan ni både samtidigt jobba mot filerna. Tillgången gäller inte bara Mac och Windows utan även iOS och webbläsare via…

Filemakerhosting

Vad är Filemakerhosting

Filemakerhosting, vad är det egentligen? Filemaker hosting eller FileMakermolnet är en IT-tjänst som gör att du kan nå dina Filemakerfiler över internet. Inbyggt i Filemaker Pro finns en delningstjänst för filer som ligger på den egna datorn, med denna delning kan man dela till kollegor i det lokala nätverket (LAN). Kollegorna som skall komma åt filen väljer fjärröppna…