Filemaker Pro
FileMaker Pro är vår absoluta favorit. Filemakerutveckling har vi sysslat med i över 15 år. Under alla år med FIleMaker tycker vi att vi har fog för att rekommendera den till i princip alla sammanhang där det behöver skapas ordning i oredan.

Filemaker Server
FileMaker server går hand i hand med Filemaker Pro. När behov finns av delning till ODBC, JDBC, PHP, WebDirect eller FIleMaker Go är FileMaker Server en given programvara.

MYSQL
Ja, vad skall man säga, MySQL är nog världens mest använda databas, vi använder oss av MYSQL till många av våra lösningar, både i samband med FIleMaker men även tillsammans med PHP. MySQL kan med fördel vara ”källa” för FIleMaker lösningar eller användas för utbyte av data mellan FileMaker Pro och andra system.

Syncovery
Syncovery är en fantastisk liten programvara för säkerhetskopiering. Väldigt användbar när det kommer till att säkerhetskopiera FIlemaker-filer från FileMaker Server direkt till S3 Amazon eller liknande. Syncovery kan anpassas till de mest skiftande förhållanden och är ytterst pålitlig.

WordPress
Wordpress är också ett verktyg som vi högaktar. Sidan du tittar på just nu är byggt med WordPress. Vi har genom åren samlat på oss en del erfarenhet av WordPress och kan varmt rekommendera det för dig som vill kunna påverka innehållet på din egen hemsida utan att vara programmerare.

Amazon S3
Amazon har ett fleral tjänster bland annat S3 som vi vanligtvis använder för att säkerhetskopiera data från FileMaker Server eller liknande. Snabba åtkomsttider, och extremt bra service ger pluspoäng till Amazon.