Venturi – Vakt är ett komplett rapporteringssystem för väktare. systemet håller reda på all administrativa uppgifter som et företag inom branschen dagligen kommer i kontakt med. Personal ute på fältet använder iPhone eller iPad för att rapporter tillbaka till kontoret där administrativ personal kan övervaka händelserna gång i realtid.

En väktares uppgift är att förebygga samt motverka brand, brott och skada. Venturi-Vakt är uppbyggt och skapat för detta enkla regelverk… Venturi – Vakt erbjuder Sveriges säkerhetsföretag en komplett IT- lösning gällande administrativa och operativa system. Venturi – Vakt är ett system utvecklat direkt av bevakningsbranschen och kommer snabbt att upplevas naturligt och logiskt.

Alla funktioner i Venturi-Vakt baseras på lång erfarenhet i branschen men även utifrån de allt högre krav som ställs i bl.a. upphandlingar. Vår motivation har hela tiden byggt på att Venturi-Vakt ska upplevas enkelt och logiskt att arbeta i. Systemet skall vara ett komplett rapporteringssystem för väktare.  När det gäller operativ rapportering från väktare på fält har vi varit extra finkänsliga då detta sparar in tid för operativ personal. Väktarna rapporterar direkt ute på fältet med sin iphone/ipad och här har vi skapat funktioner som garanterat kommer att upplevas positivt. Rapportering är logisk och hjälper väktaren att utföra en korrekt rapport. Inmatningen baseras hela tiden på den specifika händelsen och ger självklart väktaren råd och tips på vägen till att skapa en komplett och kundvänlig rapport.

 

Venturi – Vakt© är utvecklat av säkerhetspersonal – för säkerhetspersonal!

Venturi – Vakt innehåller alla de delsystem bevakningsföretag behöver för att hantera administrativa och operativa åtgärder, ett komplett rapporteringssystem för väktare.

Venturi – Vakt innehåller bl.a.
Rapportering via iphone/ipad gällande Rond, Larm, Fastighet, Fastighetsförvaltare samt meddelandeservice mellan operativ- och administrativ personal. Systemet innehåller även hantering av personal, schema och eventbokning.

Rapportering tlll kund sker via e-post, sms, fax och webportal.
Kontakta oss gärna för en personlig visning, det kommer vara väl investerad tid, helt utan kostnad och krav,  eller besök vår hemsida www.venturi-vakt.se