Vad är Filemakerhosting

Filemakerhosting, vad är det egentligen? Filemaker hosting eller FileMakermolnet är en IT-tjänst som gör att du kan nå dina Filemakerfiler över internet. Inbyggt i Filemaker Pro finns en delningstjänst för filer som ligger på den egna datorn, med denna delning kan man dela till kollegor i det lokala nätverket (LAN). Kollegorna som skall komma åt filen väljer fjärröppna…

Detaljer